Blogginlägg

GRUPPER DOO-FUS

Postad: 1970-01-01 00:04
Kategori: Grupper


THE DOOBIE BROTHERS 1971
Från vänster: John Hartman, trummor/sång, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, Dave Shogren, bas/gitarr/sång, och Pat Simmons, gitarr/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1975
Från vänster: Patrick Simmons, gitarr/sång, John Hartman, trummor/sång, Jeff "Skunk" Baxter, gitarr, Tiran Porter, bas/sång Keith Knudsen, trummor/sång, och Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel.


THE DOOBIE BROTHERS 1976
Från vänster: Jeff "Skunk" Baxter, gitarr/sång, John Hartman, trummor/sång, Michael McDonald, sång/keyboards, Patrick Simmons, sång/gitarr/banjo/flöjt, Tiran Porter, bas/sång, Keith Knudsen, trummor/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1976
Från vänster: Keith Knudsen, trummor/sång, John Hartman, trummor/sång, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, Jeff "Skunk" Baxter, gitarr, Patrick Simmons, gitarr/sång, Michael McDonald, keyboards/sång, och Tiran Porter, bas/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1979
Från vänster: Chet McCracken, trummo, Keith Knudsen, trummor/sång, Michael McDonald, keyboards/sång, Patrick Simmons, gitarr/sång, Tiran Porter, bas/sång, John McFee, gitarr/fiol/sång, och Cornelius Bumpus, saxofon/flöjt/keyboards/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1980
Från vänster: Keith Knudsen, trummor/sång, Michael McDonald, keyboards/sång, John McFee, gitarr/fiol/sång, Willie Weeks, bas/sång, Patrick Simmons, gitarr/sång, Bobby LaKind, percussion/sång, Cornelius Bumpus, saxofon/flöjt/keyboards/sång, och Chet McCracken, trummor.


THE DOOBIE BROTHERS 1989
Från vänster: Michael Hossack, trummor, John Hartman, trummor/sång Tiran Porter, bas/sång, Tom Johnston, sång/gitarr, Bobby LaKind, percussion/sång, och Patrick Simmons, gitarr/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1991
Från vänster: Tiran Porter, bas/sång, Michael Hossack, trummor, Patrick Simmons, gitarr/sång, Tom Johnston, sång/gitarr, och John Hartman, trummor/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 1995
Från vänster: Cornelius Bumpus, saxofon, Tom Johnston, sång/gitarr, Michael Hossack, trummor/sång, Bernie Chiaravalle, gitarr/sång, Michael McDonald, sång/keyboards, Skylark, bas, Patrick Simmons, sång/gitarr, Chet McCracken, trummor, och Dale Ockerman, keyboards/gitarr/sång.


THE DOOBIE BROTHERS 2003
Från vänster: Tom Johnston, sång/gitarr, Keith Knudsen, trummor/sång, Michael Hossack, trummor, Skylark, bas/sång, Pat Simmons, sång/gitarr, John McFee, gitarr/fiol/sång, Guy Allison, keyboards/sång, och Marc Russo, saxofon.


THE DOOBIE BROTHERS 2007
Från vänster Skylark, bas/sång, Patrick Simmons, sång/gitarr/banjo/flöjt, John McFee, gitarr/munspel/dobro/pedal steel/fiol/sång, Michael Hossack, trummor, Ed Toth, trummor, Marc Russo, saxofon, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, och Guy Allison, keyboards.


THE DOOBIE BROTHERS 2010
Från vänster: Patrick Simmons, sång/gitarr/banjo/flöjt, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, Skylark, bas/sång, Guy Allison, keyboards, John McFee, gitarr/munspel/dobro/pedal steel/fiol/sång, Marc Russo, saxofon, Michael Hossack, trummor, och Ed Toth, trummor.


THE DOOBIE BROTHERS 2013
Från vänster: John Cowan, bas/sång, Patrick Simmons, sång/gitarr/banjo/flöjt, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, Marc Russo, saxofon, John McFee, gitarr/munspel/dobro/pedal steel/fiol/sång, Tony Pia, trummor, och Guy Allison, keyboards.


THE DOOBIE BROTHERS 2015
Från vänster: Marc Russo, saxofon, John Cowan, bas/sång, Tom Johnston, sång/gitarr/keyboards/munspel, Patrick Simmons, sång/gitarr/banjo/flöjt, John McFee, gitarr/munspel/dobro/pedal steel/fiol/sång, Ed Toth, trummor, Guy Allison, keyboards och Tony Pia, trummor.


DOOBIE DECIBEL SYSTEM 2016
Från vänster: Roger McNamee, komp- sologitarr/bas/sång, Jay Lane, trummor/sång, Dan “Lebo” Lebowitz, gitarr/steelguitar/sång, Pete Sears, bas/gitarr/keyboards/sång, och Jason Crosby, gitarr/fiol/keyboards/sång.


THE DOORS 1966
Från vänster: John Densmore, trummor, Robbie Krieger, gitarr/sång, Ray Manzarek, keyboards/sång, och Jim Morrison, sång.


THE DOORS 1972
Från vänster: Robbie Krieger, gitarr/sång, John Densmore, trummor, och Ray Manzarek, keyboards/sång.


THE DOORS 2002
Från vänster: Ray Manzarek, keyboards, Ian Astbury, sång, Robbie Krieger, gitarr, och Stewart Copeland, trummor.


DORO 1989
Från vänster: Tommy Henriksen, bas, Bobby Rondinelli, trummor, Doro Pesch, sång, och Jon Devin, gitarr.


THE DOUGHBOYS 1967
Från vänster: Myke Scavone, sång/munspel, Mike Farina, gitarr, Willy Kirchofer, gitarr, Mike Caruso, bas, och Richard X Heyman, trummor.


CARL DOUGLAS & THE CHARMERS 1965
Från vänster: Carl Douglas, sång, Nick Baxter, trummor, Lee Hall, bas, Mick Patel, sologitarr, och Tony Webb (Tony Charman), gitarr.


THE CARL DOUGLAS SET 1966
Från vänster: Tony Webb (Tony Charman), gitarr, Ray Beresford, trummor, Carl Douglas, sång, Ron Bryer, gitarr, och Lee Hall, bas.


CARL DOUGLAS SET 1966
Från vänster: Carl Douglas, sång, Del Grace, sologitarr, Danny McCulloch, bas/sång, Ray Beresford, trummor, och Tony Webb, orgel.


CARL DOUGLAS & THE BIG STAMPEDE 1967
Från vänster: Dave Brooks, saxofon, Mike Manners, hammond, Carl Douglas, sång, Verdi Stewart, trumpet, Del Coverely, trummor, Del Grace, sologitarr, och Tony Webb, bas.


CARL DOUGLAS & THE BIG STAMPEDE 1967
Från vänster: Martin Pugh, gitarr, (Ken Baxter, manager), Carl Douglas, sång, Rod Mayall, keyboards, Mel Wayne, gitarr, och Dave Richards, trummor.


DOVES 2000
Från vänster: Jez Williams, gitarr/sång, Jimi Goodwin, sång/bas/gitarr, och Andy Williams, trummor/sång.


THE DOWLANDS and THE SOUNDTRACKS 1963
Från vänster: Roy Phillips, gitarr, Gordon Dowland, sång/gitarr, David Dowland, sång/gitarr, Michael Giles, trummor, och Peter Giles, bas.


DOWN HARRISON 2016
Från vänster: Tommy Cassemar, bas, Pelle Alsing, trummor, Jesper Willaume, sång/gitarr/munspel, och Micke Wedberg, gitarr/keyboards/sång.


THE DOWNLINERS SECT 1964
Från vänster: Don Craine (Mick O'Donnell), sång/kompgitarr, Johnny Sutton, trummor, Ray Sone, munspel, Keith Grant (Keith Evans), sång/bas, och Terry Gibson, sologitarr.


THE DOWNLINERS SECT 1965
Från vänster: Don Craine (Mick O'Donnell), sång/kompgitarr, Keith Grant (Keith Evans), sång/bas, Pip Harvey, munspel, Johnny Sutton, trummor, och Terry Gibson, sologitarr.


DOWNTOWN FACTION 1969
Från vänster: Don Whittaker, gitarr, Ray Laidlaw, trummor, Richard Squirrel, sång/munspel, och Rod Clements, bas/gitarr.


THE DRAGONS 1977
Från vänster: Jo Burt, bas/sång, Huw Gower, sologitarr/sång, Alan Wilder, piano/sång, George Smith, sång/gitarr, och Nick Howell, trummor.


THE DRAMATICS 1998
Från vänster: Willie Ford, Lenny Mayes, Ron Banks och Craig Jones.


DREAM 1967
Från vänster: Deke Leonard, gitarr/keyboards/sång, Martin Ace, gitarr/sång, Terry Williams, trummor, och Wes Reynolds, bas/sång.


THE DREAM ACADEMY 1985
Från vänster: Kate St. John, piano/tenorsax/oboe/engelskt horn/dragspel, Nick Laird-Clowes, sång/gitarr/munspel, och Gilbert Gabriel, keyboards/sång.


DREAM POLICE 1970
Från vänster: Charlie Smith, trummor/sång, Hamish Stuart, sång/gitarr, Joe Breen, bas/sång, och Matt Irving, keyboards/sång.


DREAMS 1969
Från vänster: Billy Cobham Jr, trummor, John Abercrombie, gitarr, Barry Rogers, trombon/tuba, Eddie Vernon, sång, Doug Lubahn, bas/sång, Mike Brecker, tenorsax/flöjt, Jeff Kent, keyboards/gitarr/sång, och Randy Brecker, trumpet/flygelhorn.


THE DREAM SYNDICATE 1983
Från vänster: Karl Precoda, gitarr, Kendra Smith, bas, Steve Wynn, gitarr/sång, och Dennis Duck (Denis Mehaffey), trummor.


THE DREAM SYNDICATE 1984
Från vänster: Dennis Duck (Denis Mehaffey), trummor, Dave Provost, bas, Karl Precoda, gitarr, och Steve Wynn, gitarr/sång.


THE DREAM SYNDICATE 1985
Från vänster: Karl Precoda, gitarr, Dennis Duck (Denis Mehaffey), trummor, Steve Wynn, gitarr/sång, och Mark Walton, bas/sång.


THE DREAM SYNDICATE 2017
Från vänster: Mark Walton, bas/sång Dennis Duck (Denis Mehaffey), trummor, Steve Wynn, gitarr/sång, och Jason Victor, gitarr/sång.


DR FEELGOOD 1975
Från vänster: Wilko Johnson, gitarr/sång, The Big Figure, trummor, John B Sparks, bas och Lee Brilleaux, sång/munspel.


DR FEELGOOD 1978
Från vänster: The Big Figure (John Martin), trummor, Gypie Mayo, gitarr, Lee Brilleaux, sång och munspel, och Sparko (John B. Sparks), bas.


DR FEELGOOD 1981
Från vänster: Sparko, bas, The Big Figure, trummor, Lee Brilleaux, sång/munspel, och Johnny Guitar, gitarr.


DR FEELGOOD 1982
Från vänster: Buzz Barwell, trummor, Johnny Guitar, gitarr, Lee Brilleaux, sång/munspel, och Pat McMullen, bas.


DR FEELGOOD 1983
Från vänster: Gordon Russell, gitarr, Phil Mitchell, bas, Kevin Morris, trummor, och Lee Brilleaux, sång/munspel.


DR FEELGOOD 1989
Från vänster: Phil Mitchell, bas, Kevin Morris, trummor, Steve Walwyn, gitarr, och Lee Brilleaux, sång/munspel.


DR FEELGOOD 1991
Från vänster: Kevin Morris, trummor, Lee Brilleaux, sång/munspel, Steve Walwyn, gitarr, och Dave Bronze, bas.


DR FEELGOOD 1992
Från vänster: Steve Walwyn, gitarr, Kevin Morris, trummor, Lee Brilleaux, sång/munspel, och Craig Rhind, bas.


DR FEELGOOD 1995
Från vänster: Kevin Morris, trummor, Phil Mitchell, bas, Pete Gage, sång/munspel, och Steve Walwyn, gitarr.


DR FEELGOOD 1999
Från vänster: Kevin Morris, trummor, Phil Mitchell, bas, Robert Kane, sång, och Steve Walwyn, gitarr.


DR FEELGOOD 2016
Från vänster: Phil Mitchell, bas, Robert Kane, sång, Kevin Morris, trummor, och Steve Walwyn, gitarr.


DR HOOK 1977
Från vänster: Jance Garfat, bas, Billy Francis, keyboards, Rik Elswit, gitarr, John Wolters, trummor, Ray Sawyer, gitarr/sång, Bob "Willard" Henke, gitarr, och Dennis Locorriere, gitarr/sång.


DR HOOK 1984
Från vänster: Billy Francis, keyboards, Ray Sawyer, gitarr/sång, Rik Elswit, gitarr, Dennis Locorriere, gitarr/sång, Jance Garfat, bas och John Wolters, trummor.


THE DRIFTERS (UK) 1958
Från vänster: John Foster, bas, Harry Webb, sång/gitarr, (Jerry Lee Lewis), Terry Smart, trummor, och Ian Samwell, gitarr.


THE DRIFTING HEARTS 1963
Från vänster: David Booker, gitarr/sång, Pete Faulkner, bas, Gordon Thornton, trummor, och Barry Gouldsborough, sång.


JULIE DRISCOLL & BRIAN AUGER with THE TRINITY 1966
Från vänster: Brian Auger, keyboards/sång, Clive Thacker, trummor, Roger Sutton, bas, Gary Boyle gitarr, och Julie Driscoll, sång.


JULIE DRISCOLL, BRIAN AUGER with THE TRINITY 1967
Från vänster: Dave Ambrose, bas, Brian Auger, keyboards/sång, Julie Driscoll, sång, och Clive Thacker, trummor.


DRIVE-BY TRUCKERS 2003
Från vänster: Brad Morgan, trummor, Shonna Tucker, bas/gitarr/keyboards/sång, Jason Isbell, sång/gitarr, Mike Cooley, sång/gitarr/banjo/munspel, och Patterson Hood, sång/gitarr/mandolin.


DRIVE-BY TRUCKERS 2010
Från vänster: Jay Gonzalez, keyboards/gitarr/dragspel/såg/sång, John Neff, gitarr/pedal steel/sång, Patterson Hood, sång/gitarr/mandolin, Mike Cooley, sång/gitarr/banjo/munspel, Shonna Tucker, bas/gitarr/keyboards/sång, och Brad Morgan, trummor.


DRIVE-BY TRUCKERS 2016
Från vänster: Matt Patton, bas/sång, Brad Morgan, trummor, Patterson Hood, sång/gitarr/mandolin, Mike Cooley, sång/gitarr/banjo/munspel, och Jay Gonzalez, keyboards/gitarr/dragspel/såg/sång.


PETE DROGE & THE SINNERS 1996
Från vänster: Peter Stroud, gitarr/sång, Elaine Summers, gitarr/sång, Pete Droge, Dan McCarroll, trummor, och Dave Hull, bas.


DRY ICE 1969
Från vänster: Chris Hyrenwicz, guitar, John Gibson, bas, Paul Gardner, gitarr, Terry Sullivan, trummor, och Jeff Novak, sång.


JOHN DU CANN'S DAEMON 1971
Från vänster: Al Shaw, gitarr/sång, Paul Hammond, trummor, John Gustafson, bas/piano/sång, och John Du Cann, gitarr/sång.


DUCKS 1973
Från vänster: Kent Housman, gitarr/sång, Donald Luther, bas/sång, Dennis Lanigan, keyboards/saxofon/flöjt/sång, och Bruce Brymer, trummor/sång.


DUCKS DELUXE 1973
Från vänster: Martin Belmont, gitarr/sång, Nick Garvey, bas/sång, Sean Tyla, gitarr/sång, och Tim Roper, trummor.


DUCKS DELUXE 1974
Från vänster: Martin Belmont, gitarr/sång, Nick Garvey, bas/sång, Andy McMaster, keyboards/sång, Sean Tyla, gitarr/sång, och Tim Roper, trummor.


DUCKS DELUXE 1975
Från vänster: Sean Tyla, gitarr/sång, Martin Belmont, gitarr/sång, Micky Groome, bas/sång, och Tim Roper, trummor.


THE DUKES 1978
Från vänster: Jimmy McCulloch, gitarr/sång, Miller Anderson, gitarr/sång, Charlie Tumahai, bas/sång, och Ronnie Leahy, keyboards.


THE DUKES 1979
Från vänster: Charlie Tumahai, bas, Mick Grabham, gitarr, Ronnie Leahy, keyboards, Miller Anderson, gitarr/sång, och Nick Trevisick, trummor.


THE DUKES OF STRATOSPHEAR 1985
Från vänster: E.I.E.I. Owen (Ian Gregory), trummor, The Red Curtain (Colin Moulding), bas, Sir John Johns (Andy Partridge), sång/gitarr, och Lord Cornelius Plum (Dave Gregory), mellotron/keyboards/gitarr.


THE AYNSLEY DUNBAR RETALIATION 1968
Från vänster: John Moorshead, gitarr/sång, Victor Brox, gitarr/orgel/kornett/sång, Alex Dmochowski, bas, och Aynsley Dunbar, trummor.


THE AYNSLEY DUNBAR RETALIATION 1969
Från vänster: Tommy Eyre, keyboards, Victor Brox, gitarr/orgel/kornett/sång, John Moorshead, gitarr/sång, Aynsley Dunbar, trummor, och Alex Dmochowski, bas.


DUNGEN 2007
Från vänster: Reine Fiske, gitarr/bas/percussion, Fredrik Björling, trummor, Gustav Ejstes, sång/gitarr/bas/trummor/keyboards/fiol/flöjt, och Tiaz Gustavsson, bas/percussion.


SIMON DUPREE & THE BIG SOUND 1967
Från vänster: Simon Dupree (Derek Victor Shulman), sång, Phil Shulman, trumpet/saxofon/sång, Ray Shulman, sång/gitarr/trumpet, Eric Hine, keyboards, Tony Ransley, trummor/sång, och Pete O'Flaherty, bas.


DURAN DURAN 1982
Från vänster: Simon Le Bon, sång, John Taylor, bas/sång, Roger Taylor, trummor, Andy Taylor, gitarr/sång, och Nick Rhodes, keyboards/sång.


DURAN DURAN 1988
Från vänster: John Taylor, bas, Simon Le Bon, sång, och Nick Rhodes, keyboards.


DURAN DURAN 1990
Från vänster: Nick Rhodes, keyboards, Warren Cuccurullo, gitarr, Simon Le Bon, sång, John Taylor, bas, och Sterling Campbell, trummor.


IAN DURY AND THE BLOCKHEADS 1979
Från vänster: Ian Dury, sång, John Turnbull, gitarr, Mickey Gallagher, keyboards, Charley Charles, trummor, Davey Payne, saxofon, Norman Watt-Roy, bas, och Chaz Jankel, gitarr och keyboards.


IAN DURY & THE KILBURNS 1976
Från vänster: George Dionisiev, bas, John Earle, saxofon, Malcolm Mortimore, trummor, Ian Dury, sång, och Ted Speight, gitarr.


DUST 1972
Från vänster: Kenny Aaronson, bas/steelguitar/slide/dobro, Marc Bell, trummor, och Richie Wise, gitarr/sång.


THE DUSTY CHAPS 1978
Övre raden från vänster: Pat McAndrew, gitarr, George Hawke, bas/akustisk gitarr/sång, Ted Hockenbury, pedal steel, och Steve Solomon, keyboards/saxofon(klarinett/vibrafon. Nedre raden från vänster: Leonardo Lopez, trummor, Red Davidson, piano/dragspel/vibrafon och Peter Gierlach: sång/dragspel. Längst fram: Bill Emrie, fiol.


BOB DYLAN 1984
Från vänster: Colin Allen, trummor, Bob Dylan, gitarr/munspel/sång, Ian McLagan, keyboards, Greg Sutton, bas/sång, och Mick Taylor, gitarr.


BOB DYLAN & THE HEARTBREAKERS 1987
Från vänster: Tom Petty, sång/gitarr, Stan Lynch, trummor, Bob Dylan, sång/munspel/gitarr, Howie Epstein, bas/sång, Mike Campbell, gitarr/sång, och Benmont Tench, keyboards/sång.


DYLAN & THE DEAD 1987
Stående från vänster: Brent Mydland, keyboards/sång, Mickey Hart, trummor, Phil Lesh, bas/sång. Sittande från vänster: Jerry Garcia, sologitarr/sång, Bob Dylan, gitarr/sång, Bill Kreutzmann, trummor, Bob Weir, kompgitarr/sång.


BOB DYLAN 2012
Från vänster: Donnie Herron, mandolin/banjo/steelguitar/trumpet/fiol/gitarr, Tony Garnier, bas, Bob Dylan, sång/gitarr/munspel/keyboards, George Recile, trummor, Stu Kimball, Charlie Sexton, gitarr.


THE DYNATONES (60s) 1960
Från vänster: Ray Figlar, saxofon, Gary Van Scyoc, bas, Jack Wolfe, trummor, och Eddie Evans, piano.


THE DYNATONES 1988
Från vänster: Tony Perez-Banuet, saxofon, Randy McDonald, bas, C C Miller, sång, Parris Bertolucci, keyboards, Walter "Big Walter" Salwitz Jr, trummor, och Larry Dunn, gitarr.


EAGER BEAVER 1990
Från vänster: Ulf Holgersson, sång/munspel, P-A Högberg, gitarr, Anna Palmér, bas, och Tommy Sjöström, trummor.


EAGLES 1972
Från vänster: Bernie Leadon, gitarr och sång, Randy Meisner, bas och sång, Don Henley, trummor och sång, och Glenn Frey, gitarr och sång.


EAGLES 1974
Från vänster: Glenn Frey, gitarr och sång, Don Felder, gitarr, Bernie Leadon, gitarr och sång, Don Henley, trummor och sång, och Randy Meisner, bas och sång.


EAGLES 1977
Från vänster: Randy Meisner, bas och sång, Glenn Frey, gitarr och sång, Joe Walsh, gitarr och sång, Don Henley, trummor och sång, och Don Felder, gitarr.


EAGLES 1978
Från vänster: Glenn Frey, gitarr och sång, Don Felder, gitarr, Don Henley, trummor och sång, Joe Walsh, gitarr och sång, och Tim Schmit, bas och sång.


EAGLES 1994
Från vänster: Joe Walsh, gitarr/sång, Tim Schmit, bas/sång, Don Henley, trummor/sång, Don Felder, gitarr, och Glenn Frey, gitarr/sång.


EAGLES 1996
Från vänster: Joe Walsh, gitarr/sång, Tim Schmit, bas/sång, Don Henley, trummor/sång, Glenn Frey, gitarr/sång, och Don Felder, gitarr.


EAGLES 2002
Från vänster: Tim Schmit, bas/sång, Joe Walsh, gitarr/sång, Don Henley, trummor/sång, och Glenn Frey, gitarr/sång.


EAGLES 2017
Från vänster: Joe Walsh, gitarr/sång, Vince Gill, gitarr/sång, Don Henley, trummor/sång, Timothy B Schmit, bas/sång, och Deacon Frey, gitarr/sång.


EARL BRUTUS 1998
Från vänster: Gordon King, gitarr, Shin-Yu Hayashida, sång, James Fry, sång, Rob Marche, gitarr, och Nick Sanderson, trummor/sång.


EARL BRUTUS 1999
Från vänster: Gordon King, gitarr, Nick Sanderson, trummor/sång, Martin Wright, gitarr, James Fry, sång, och Shin-Yu Hayashida, sång.


EASTERN BLOC 1985
Från vänster: Tony Shanahan, bas, Frankie LaRocka, trummor, Ivan Král, keyboards/bas, och Mark Sidgwick, gitarr.


THE EASTERN DARK 1984
Från vänster: Bill Gibson, sång/bas/akustisk gitarr/piano, Geoff Milne, trummor, och James Durroch, sång/gitarr.


EAST LIGHT 1969
Från vänster: Paul Saunders och Roger Williamson, gitarr/sång..


EAST OF EDEN 1968
Från vänster: Terry Brace, bas, Ron Caines, altsaxofon, Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet, Geoff Nicholson, gitarr/sång, Al Read, sång, och Stuart Rossiter, trummor.


EAST OF EDEN 1969
Från vänster: Steve York, bas, Ron Caines, altsaxofon, Dave Dufont (Dave Dufort), trummor, Geoff Nicholson, gitarr/sång, och Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet.


EAST OF EDEN 1970
Från vänster: Ron Caines, altsaxofon, Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet, Geoff Nicholson, gitarr/sång, Andy Sneddon, bas, och Geoff Britton, trummor,.


EAST OF EDEN 1971
Från vänster: Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet, Jeff Allen, trummor, Jim Roche, gitarr, och David Jack,, bas/sång.


EAST OF EDEN 1972
Från vänster: David Jack,, bas/sång, Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet, Jeff Allen, trummor, Jim Roche, gitarr, och Don Weller, tenorsaxofon.


EAST OF EDEN 1973
Från vänster: Jeff Allen, trummor, Garth Watt-Roy, gitarr, Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet, och Martin Fisher, keyboards.


EAST OF EDEN 1974
Från vänster: Joe O'Donnell, fiol, Martin Fisher, keyboards, Garth Watt-Roy, gitarr, och Jeff Allen, trummor.


EAST OF EDEN 1975
Från vänster: Jeff Allen, trummor, David Jack,, bas/sång,. Don Weller, tenorsaxofon, Les Davidson, gitarr, och Peter Filleul, keyboards


EAST OF EDEN 2011
Från vänster: Ron Caines, altsaxofon, Geoff Britton, trummor, Andy Sneddon, bas, Geoff Nicholson, gitarr/sång, och Dave Arbus, fiol/flöjt/saxofon/trumpet.


EASY 1990
Från vänster: Tommy Ericsson, gitarr, Richard Jormin, bas, Tommy Johnsson, trummor, Johan Holmlund, sång, och Anders Peterson, keyboards/gitarr.


EASY ACTION 1986
Från vänster: Fredrik von Gerber, trummor, Kee Marcello (Kjell Lövbom), gitarr, Chris Lind, gitarr, och Tommy Nilsson, sång.


THE EASYBEATS 1968
Från vänster: Dick Diamonde (Dingerman van der Sluys), bas, Stevie Wright, sång, Harry Vanda (Johannes Henrickus van den Berg), gitarr/sång, Tony Cahill, trummor, och George Young, gitarr/sång.


EASY CHAIR 1969
Från vänster: Jeffrey Simmons, bas, Phil Kirby, gitarr, Peter Larson, gitarr, och Albert Malosky, trummor.


EASY PIECES 1988
Från vänster: Renee Geyer, sång, Hamish Stuart, sång/gitarr, Anthony Jackson, bas, och Steve Ferrone, trummor.


EASY STREET 1977
Från vänster: Ken Nicol, gitarr/sång, Peter Marsh, gitarr/sång, och Richard Burgess, trummor.


EBBA GRÖN 1982
Från vänster: Stry Terrarie (Anders Sjöholm), orgel/gitarr, Lennart "Fjodor" Eriksson, bas/sång, Joakim "Pimme" Thåström, sång/gitarr, och Gunnar "Gurra" Ljungstedt, trummor.


ECHO & THE BUNNYMEN 1984
Från vänster: Les Pattinson, bas, Pete de Freitas, trummor, Ian McCulloch, sång/gitarr, och Will Sergeant, gitarr/programming.


ECHOES 1964
Från vänster: Micky Wally Kosack, gitarr, Chris Hopkins, bas, Mike Gibbins, trummor, och Ivor Roberts, gitarr.


ECLECTION 1968
Från vänster: Michael Rosen, gitarr/trumpet/sång, Gerry Conway, trummor, Kerrilee Male, sång, Trevor Lucas, bas/sång, och George Hultgreen (Kajanus), gitarr/sång.


ECLECTION 1969
Från vänster: George Hultgreen (Kajanus), gitarr/sång, John "Poli" Palmer, vibrafon, Trevor Lucas, bas/sång, Gerry Conway, trummor, och Dorris Henderson, sång.


EDDIE & THE HOT RODS 1976
Från vänster: Barrie Masters, sång, Dave Higgs, gitarr, Steve Nicol, trummor, och Paul Gray, bas.


EDDIE & THE HOT RODS 1977
Från vänster: Paul Gray, bas, Graeme Douglas, gitarr/sång, Steve Nicol, trummor, Dave Higgs, gitarr, och Barrie Masters, sång.


EDDIE & THE HOT RODS 2019
Från vänster: Barrie Masters, sång, Simon Bowley, trummor, Richard Holgarth, gitarr, och Ian Dipster Dean, bas.


EDISON ELECTRIC BAND 1970
Från vänster: David "Rip" Stock, trummor/sång, Freebo, bas, Mark "Frog" Jordan, keyboards/gitarr, och T J Tindall, gitarr/sång.


DAVE EDMUNDS' ROCKPILE 1977
Från vänster: Billy Bremner, gitarr/sång, Nick Lowe, bas/sång, Terry Williams, trummor, och Dave Edmunds, gitarr/sång.


DAVE EDMUNDS ROCK'N'ROLL REVUE 1990
Längst fram från vänster: Kim Wilson, sång/munspel, Dave Edmunds, gitarr/sång, Dion, sång, och Graham Parker, sång. Andra raden från vänster: Steve Cropper, gitarr, Terry Williams, trummor, Dave Charles, trummor, Phil Chen, bas och Richie "La Bamba" Rosenberg, trombon. Tredjeraden från vänster: Eddie Manion, saxofon, Gavin Povey, keyboards, Alan Chez, trumpet, och Mario Cruz, saxofon.


DAVE EDMUNDS 2013
Från vänster: Geraint Watkins, keyboards/sång, Ingemar Dunker, trummor, Paul Martinez, bas, Micke Finell, saxofon/gitarr/sång, och Dave Edmunds, sång/gitarr.


EDWARDS HAND 1970
Från vänster: Roger Hand, gitarr/sång, och Rod Edwards, keyboards/sång.


EELS 1996
Från vänster: Butch (Jonathan Hayes Norton), trummor/sång, E (Mark Oliver Everett), sång/gitarr/keyboards, och Tommy Walter, bas/sång.


EGGS OVER EASY 1976
Från vänster: Jack O'Hara, gitarr/sång, Brien Hopkins, bas/sång, och Austin deLone, keyboards/gitarr/sång.


EIRE APPARENT 1968
Från vänster: Davey Lutton,. trummor, Chris Stewart, bas, Ernie Graham, sång/gitarr, och Henry McCullough, gitarr.


EIRE APPARENT 1969
Från vänster: William David "Davey" Lutton,. trummor, Eric Christopher "Chris" Stewart, bas, Ernest Harold "Ernie" Graham, sång/gitarr, och Michael Charles "Mick" Cox, gitarr.


PETER O EKBERGS SYSTEM 1979
Från vänster: Karin Wretmark, sång, Christer Vikingsson, trummor, Mats Englund, bas, Peter O Ekberg, sång/gitarr, och Pierre Swärd, keyboards.


THE ELASTIC BAND 1969
Från vänster: Sean Jenkins, trummor, Andy Scott, sologitarr, Mike Scott, bas/saxofon, och Ted (Gus) Yeadon, sång/flöjt/orgel.


EL CHICANO 1972
Från vänster: Rudy Regalado, percussion, John DeLuna, trummor, Bobby Espinoza, keyboards/sång, Andre Baeza, congas, Fred Sanchez, bas, och Mickey Lespron, gitarr.


EL CHICANO 1991
Från vänster: Tony Rosa, percussion, Bobby Espinosa, keyboards/sång, Ray Carrion, gitarr, Tim Scott, bas/sång, Bruce Conte, gitarr/sång, och Sal Rodriguez, trummor/sång.


THE ELCORT 1966
Övre raden från vänster: Rob Turner, gitarr, Kenny Craddock, keyboards, och Paul Nichols, trummor. Nedre raden från vänster: Dave Eckhard, bas, Derek Rootham, gitarr, och Glyn Sadler, sång.


ELDFÅGEL 1983
Från vänster: Karin Green, sång, Michael Andersson, trummor, Tommy Ohlsson, gitarr, David Sundqvist, bas, Bengt Bygren, keyboards..


ELDKVARN 1981
Från vänster Raga de Gosch (Werner Modiggård), trummor, Carl ”Carla” Jonsson, gitarr, Claes Carlsson, orgel/saxofon, Per ”Plura” Jonsson, sång/gitarr, och Tony Thorén, bas.


ELDKVARN 1984
Från vänster: Raga de Gosch (Werner Modiggård), trummor, Fredric Holmquist, keyboards, Per Jonsson, sång/gitarr, Tony Thorén, bas, och Carl Jonsson, gitarr/sång.


ELDKVARN 1985
Från vänster: Per Jonsson, sång/gitarr, Fredric Holmquist, keyboards, Carl Jonsson, gitarr/sång, Peter Smoliansky, trummor, och Tony Thorén, bas.


ELDKVARN 1986
Från vänster: Carla Jonsson, gitarr/sång, Fredric Holmquist, keyboards, Plura Jonsson, gitarr/sång, Tony Thorén, bas, och Peter Smoliansky, trummor.


ELDKVARN 2012
Från vänster: Carla Jonsson, gitarr/sång, Tony Thorén, bas, Claes von Heijne, keyboards, Werner Modiggård, trummor/sång, och Plura Jonsson, gitarr/sång.


THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 1973
Från vänster: Bev Bevan, trummor/sång, Michael D'Albuquerque, bas/sång, Jeff Lynne, sång/gitarr/keyboards, Colin Walker, cello, Mike Edwards, cello, Richard Tandy, keyboards/sång, och Wilf Gibson, violin.


THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 1974
Från vänster: Michael D'Albuquerque, bas/sång, Richard Tandy, keyboards/sång, Mik Kaminski, violin, Jeff Lynne, sång/gitarr/keyboards, Mike Edwards, cello, Bev Bevan, trummor/sång, och Hugh McDowell, cello.


THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 1979
Övre raden från vänster: Hugh McDowell, cello, Richard Tandy, keyboards/sång, Melvyn Gale, cello, Mik Kaminski, violin. Nedre raden från vänster: Bev Bevan, trummor/sång, Jeff Lynne, sång/gitarr/keyboards, och Kelly Groucutt, bas/percussion/sång.


THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 1981
Från vänster: Richard Tandy, keyboards/munspel, Jeff Lynne, gitarr/bas/keyboards/sång, Bev Bevan, trummor, och Kelly Groucutt, bas/sång.


THE ELECTRIC PRUNES 1965
Övre raden från vänster: Ken Williams, sologitarr, Michael "Quint" Weakley, trummor, och Mark Tulin, bas/orgel. Nedre raden från vänster: Dick Hargrave, keyboards, och James Lowe, sång/autoharp/gitarr.


THE ELECTRIC PRUNES 1966
Från vänster: Michael "Quint" Weakley, trummor, Mike Gannon, kompgitarr, Mark Tulin, bas, James Lowe, sång/munspel/gitarr, och Ken Williams, sologitarr.


THE ELECTRIC PRUNES 1967
Från vänster: Mark Kincaid, gitarr/sång, John Herron, keyboards, Richard Whetstone, sång/trummor/gitarr, och Brett Wade, bas/flöjt/sång.


THE ELECTRIC PRUNES 1968
Från vänster: Brett Wade, bas/flöjt/sång, Mark Kincaid, gitarr/sång, Ron Morgan, gitarr, och Richard Whetstone, sång/trummor/gitarr.


THE ELECTRIC PRUNES 1970
Från vänster: Mark Kincaid, gitarr/sång, John Herron, orgel, Richard Whetstone, sång/trummor, och Brett Wade, bas/flöjt/sång.


ELEGY 1975
Från vänster: John Dillon, trumpet, Sandy Robertson, trummor, Neil Connel, bas, Steve McDonald, gitarr, Bruce Raynor, keyboards, och (längst fram) Peter McGlone, saxofon.


ELEPHANT'S MEMORY 1972
Från vänster: Stan Bronstein, saxofon/sång, Wayne "Tex" Gabriel, gitarr/sång, Gary Van Scyoc, bas/sång, Adam Ippolito, keyboards/trumpet/sång, och Rick Frank, trummor/sång.


ELEPHANT'S MEMORY 1974
Från vänster: Rick Frank, trummor/sång, Stan Bronstein, saxofon/sång, Gary Van Scyoc, bas/sång, Chris Robison, keyboards/gitarr/sång, och Jon Sachs, gitarr.


THE ELEVENTH HOUSE 1973
Från vänster: Randy Brecker, trumpet, Alphonse Mouzon, percussion, Larry Coryell, gitarr, Mike Mandel, keyboards, och Danny Trifan, bas.


ELF 1972
Från vänster: Ronnie James Dio, sång/bas, Dave Feinstein, gitarr, Mickey Lee Soule, keyboards och Gary Driscoll, trummor.


ELF 1975
Från vänster: Mark Nauseef, trummor, Steve Edwards, gitarr, Craig Gruber, bas, Ronnie James Dio, sång, och Mickey Lee Soule, keyboards/gitarr.


ELIJAH 1972
Från vänster: Steve Lawrence, saxofon/orgel, Jim Morris, keyboards, Kenny Walther, trombon, Manny Esparza, sång, Sam Lombardo, trummor, Tommy Bray, trumpet, Hank Barrio, gitarr, och Joe McSweyn, bas.


ELLIS 1972
Från vänster: Davey Lutton, trummor, Jim Leverton, bas, Steve Ellis, sång. Andy Gee (Andreas Gröber), gitarr/sång, och Zoot Money (George Bruno Money), keyboards/gitarr/sång.


ELLIS 1973
Övre raden från vänster: Zoot Money (George Bruno Money), keyboards/gitarr/sång, Nick South, bas, och Steve Ellis, sång. Nedre raden från vänster: Davey Lutton, trummor, och Andy Gee (Andreas Gröber), gitarr/sång.


STEVE ELLIS BAND 1971
Från vänster: Nick South, bas, Andy Gee (Andreas Gröber), gitarr, Edris Fatar, trummor, Steve Ellis, sång, och Zoot Money, keyboards.


ELMER GANTRY'S VELVET OPERA 1968
Från vänster: Colin Forster, gitarr, Richard Hudson, trummor, Elmer Gantry (Dave Terry), gitarr/munspel/sång, och John Ford, bas.


ELMER GANTRY'S VELVET OPERA 1968
Från vänster: Richard Hudson, trummor, Elmer Gantry (Dave Terry), gitarr/munspel/sång, John Ford, bas, och Paul Brett, gitarr/sång.


ELMORE GREEN 1969
Från vänster: Tommy Jackman, trummor, Mick Shephardson, gitarr, Glyn Sadler, sång, Fred Reeves, bas, och Ricky Tocher, keyboards.


ELO PART II 1993
Från vänster: Mik Kaminski, violin, Kelly Groucutt, bas/sång, Eric Troyer, keyboards/sång, Phil Bates, gitarr/sång, Bev Bevan, trummor, och Louis Clark, keyboards/arrangemang.


THE EMERALDS 1964
Från vänster: Brian Allen (Allender), trummor, Roger Charles, bas, Roy Daniels (Roy Spreadborough), sång, Alan Elkins, gitarr, och Richard Taylor, gitarr.


THE EMERALDS 1965
Från vänster: Brian Allen (Allender), trummor, Roy Daniels (Roy Spreadborough), sång, Roger Charles, bas, och Richard Taylor, gitarr.


EMERSON LAKE & PALMER 1972
Från vänster: Keith Emerson, keyboards, Greg Lake, bas/gitarr/sång, och Carl Palmer, trummor.


EMERSON LAKE & POWELL 1986
Från vänster: Keith Emerson, keyboards, Greg Lake, bas, gitarr och sång, och Cozy Powell, trummor.


THE END 1969
Från vänster: Dave Brown, bas/sång, Hugh Attwooll, trummor, Nick Graham, keyboards/sång, Terry Taylor, gitarr, och Colin Giffin, steelguitar/sång.


THE END 1970
Från vänster Nicky Graham, keyboards/sång, Terry Taylor, gitarr, Paul Francis, trummor, David Brown, bas/sång, och Jim Henderson, sång.


ENERGY 1972
Från vänster: Bobby Berge, trummor, Jeff Cook, sång, Tommy Bolin, gitarr, Tommy Stephenson, keyboards, och (bakom) Stanley Sheldon, bas.


ENGLAND DAN & JOHN FORD COLEY 1980
Från vänster: Danny Wayland "England Dan" Seals, gitarr/sång, och John Edward "John Ford" Coley, gitarr/keyboards/sång.


THE ENID 1976
Från vänster: Steve Stewart, gitarr/bas, Terry Pack, bas, Francis Lickerish, gitarr, Dave Storey, trummor, Charlie Elston, keyboards, och Robert John Godfrey, keyboards/sång.


JOHN ENTWISTLE'S OX 1974
Från vänster: Robert A Johnson, gitarr, Mike Deacon. keyboards, John Entwistle, bas/sång/synthesizer, och Graham Deakin, trummor.


THE ENVOYS 1972
Från vänster: Lars Göransson, sång, Göran Sjöholm, trummor, Gunnar Tengblad, gitarr, Carl-Johan Melin, bas, och Lennart Klang, keyboards.


THE EPICS 1965
Från vänster: Stuart Tann, sång/bas, Vic Elmes, gitarr/sång, Mike Blakley, trummor, och Ian Jansen, gitarr/sång.


EPISODE SIX 1966
Från vänster: Harvery Shields, trummor, Tony Lander, sologitarr, Roger Glover, bas, Sheila Carter, orgel/sång, Graham Carter, gitarr/sång, och Ian Gillan, sång


EPISODE SIX 1967
Från vänster: Graham Carter, gitarr/sång, John Kerrison, trummor, Ian Gillan, sång, Sheila Carter, orgel/sång, Tony Lander, sologitarr, och Roger Glover, bas/sång.


EPISODE SIX 1968
Från vänster: Mick Underwood, trummor, Sheila Carter, orgel/sång, Tony Lander, sologitarr, Ian Gillan, sång, Graham Carter, gitarr/sång, och Roger Glover, bas/sång.


EP'S TRAILER PARK 2010
Från vänster: Roger Olsson, gitarr, Torbjörn Tuben Söderman, trummor, Ruben Engzell, bas, Eric Palmqwist, sång och gitarr.


ESP 1987
Från vänster: Ken Kirby, gitarr/keyboards, Jock Bartley, sologitarr/sång, Brian Grassmeyer, bas, Mark Oblinger, sång, och Andy Peake, trummor.


THE ETCHINGHAM STEAM BAND 1974
Från vänster: Terry Potter, munspel, Shirley Collins, sång, Ashley Hutchings, akustisk bas, och Ian Holder, dragspel.


EUROPE 1983
Från vänster: Tony Reno, trummor, John Norum, gitarr/sång, John Levén, bas, och Joey Tempest (Joakim Larsson), sång/gitarr/keyboards.


EUROPE 1987
Från vänster: John Leven, bas/sång, Mic Michaeli, keyboards/sång, Joey Tempest, sång/gitarr/keyboards, Ian Haugland, trummor/sång, och Kee Marcello, gitarr/sång.


EUROPE 2014
Från vänster: John Leven, bas/sång, Mic Michaeli, keyboards/sång, Joey Tempest, sång/gitarr/keyboards, John Norum, gitarr/sång, och Ian Haugland, trummor/sång.


THE JOHN EVAN BAND 1966
Från vänster: Ian Anderson, saxofon/munspel/sång, Chris Riley, gitarr, Barrie Barlow, trummor, Jeffrey Hammond, bas, Jim Doolin, saxofon, Martin Skyrme, saxofon, John Evan, keyboards.


THE JOHN EVAN SMASH 1967
Från vänster: Neil Smith, gitarr, Ian Anderson, saxofon/munspel/sång, Neil Valentine, saxofon, John Evan, keyboards, Barriemore Barlow, trummor, Tony Wilkinson, baritonsaxofon, och Glenn Cornick, bas.


EVERY MOTHERS' SON 1967
Från vänster: Bruce J Milner, keyboards, Dennis Larden, sång/sologitarr/banjo, Lary Larden, sång/kompgitarr, Christopher Augustine, trummor, och Schuyler Larsen, bas.


EVERYONE 1971
Från vänster: Dave Richards, bas/orgel/sång, Andy Roberts, gitarr/fiol/sång, Bob Sargeant, sång/keyboards/akustiusk gitarr/munspel/mellotron, John Porter, bas, och John Pearson, trummor.


EVERYTHING BUT THE GIRL 1986
Från vänster: Tracey Thorn, sång, och Ben Watt, piano.


EVIL EYES 1967
Från vänster: Phil Mudge, bas, Chris Cheal, sång, Paul Taylor, trummor, John Ridley, gitarr, Richard Horner, gitarr/sång, och Bob Young, munspel/sång.


THE EXECUTIVES (AUS) 1967
Från vänster: Carole King, sång, Rhys Clarke, trummor, Brian King, keyboards/sång, Gary King, bas, Ray Burton, kompgitarr/sång, och Gino Cunico, gitarr/sång.


THE EXTREMES 1987
Från vänster Anders Ragnarsson, sång/gitarr, John Robertsson, bas, Dick Svensson, trummor, och Agne Samuelsson, sång/gitarr.


EYES OF BLUE 1966
Från vänster: Phil Ryan, orgel, Wyndham Rees, sång, Gary Pickford-Hopkins, sång, Ray Taff Williams, sologitarr, Ritchie Francis, bas/gitarr, och John "Pugwash" Weathers, trummor.


EYES OF BLUE 1969
Från vänster: Ray "Taff" Williams, sologitarr, John "Pugwash" Weathers, trummor, Phil Ryan, keyboards, Gary Pickford-Hopkins, sång, och Ritchie Francis, bas/gitarr.


THE FABULOUS COASTERS 1962
Från vänster: Cornell Gunter, Nat Wilson och Bobby Stregar.


FABULOUS FOUR 1966
Från vänster: Björn Magnusson, gitarr/sång, Ulf Arvidsson, gitarr/sång, Lalla Hansson, sång/bas, och Jan Sandelin, trummor.


THE FABULOUS KNOBS 1981
Från vänster: Terry Anderson, sång/trummor, David Enloe, gitarr/sång/sitar, Jack Cornell, sång/bas, Debra DeMilo, sång, och Keith Taylor, gitarr/sång.


THE FABULOUS POODLES 1979
Från vänster: Richie C Robertson, bas/sång, Tony de Meur, sång/gitarr, Bryn B Burrows, trummor, och Bobby Valentino (Robert Beckingham), fiol/mandolin/sång.


THE FABULOUS THUNDERBIRDS 1980
Från vänster: Kim Wilson, sång/munspel, Fran Christina, trummor, Jimmie Vaughan, gitarr, och Keith Ferguson, bas.


THE FABULOUS THUNDERBIRDS 1992
Från vänster: Doug "Kid" Bangham, gitarr, Kim Wilson, sång/munspel, Preston Hubbard, bas, Duke Robillard, gitarr, och Fran Christina, trummor.


THE FABULOUS THUNDERBIRDS 1995
Från vänster: Willie J. Campbell, bas, Gene Taylor, piano, Kim Wilson, sång/munspel, Fran Christina, trummor, och Kid Ramos, gitarr.


THE FABULOUS THUNDERBIRDS 2001
Från vänster: Kid Ramos, gitarr, Jimi Bott, trummor, Gene Taylor, keyboards, Kim Wilson, sång/munspel, och Ronnie James Weber, bas.


THE FABULOUS THUNDERBIRDS 2005
Från vänster: Kirk Fletcher, gitarr, Jimi Bott, trummor, Nick Curran, gitarr/sång, Kim Wilson, sång/munspel, Gene Taylor, keyboards, och Ronnie James Weber, bas.


FACE DANCER 1979
Från vänster: David Utter, gitarr/sång, Billy Trainor, trummor, Carey Kress, sång, Scott McGinn, bas/keyboards/sång, och Jeff Adams, sologitarr.


FACES 1970
Från vänster: Ian McLagan, keyboards, Ronnie Wood, gitarr/munspel/sång, Ronnie Lane, bas/sång, Rod Stewart, sång, och Kenney Jones, trummor.


FACES 1974
Från vänster: Tetsu Yamauchi, bas, Ian McLagan, keyboards, Ronnie Wood, gitarr/munspel/sång, Rod Stewart, sång, och Kenney Jones, trummor.


FACTORY 1970
Från vänster: Andy Qunta, keyboards/gitarr/sång, Laurie Cooksey, trummor/sång, Tony Qunta, sologitarr/sång, och Geoff "Jaffa" Peckham, bas/gitarr/sång.


FADED GLORY 1976
Övre raden från vänster: Brian Breeze, gitarr, och Phil Ryan, keyboards. Nedre raden från vänster: David Bell, bas, Wyndham Rees, sång, och Mike Gibbons, trummor.


FAGIN 1978
Från vänster: Ian McCoy, trummor, Gordon Bennie, hammondorgel, Robert Strain, gitarr, Rab McPhie, bas, och Ian Brock, sång.


THE FAIRFIELD FOUR 1997
Från vänster: Reverend Willie Richardson, sång, Wilson Waters, sång, Isaac Freeman, bas, James Hill, bariton, och Walter Settles Sr., sång.


FAIRFIELD PARLOUR 1970
Från vänster: Eddy Pumer, sologitarr, Steve Clark, bas/flöjt, Dan Bridgman, trummor och Peter Daltrey, sång/keyboards.


THE FAIRLANES 1964
Från vänster: Jimmy Miller, tenorsax, Tommy Allbert, sång, Randy Allen, trummor, Larry Taylor, gitarr, och Jimmy Mullins, bas.


FAIRPORT CONVENTION 1967
Från vänster: Martin Lamble, trummor, Simon Nicol, gitarr/sång, Judy Dyble, sång/autoharp, Richard Thompson, gitarr/sång, Ian Matthews, sång, och Ashley Hutchings, bas.


FAIRPORT CONVENTION 1968
Från vänster: Ian Matthews, sång, Simon Nicol, gitarr/sång, Ashley Hutchings, bas, Martin Lamble, trummor, Sandy Denny, sång, och Richard Thompson, gitarr/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1969
Från vänster: Richard Thompson, gitarr/sång, Sandy Denny, sång, Simon Nicol, gitarr/sång, Martin Lamble, trummor, och Ashley Hutchings, bas.


FAIRPORT CONVENTION 1970
Från vänster: Simon Nicol, gitarr/sång, Dave Swarbrick, fiol/sång, Richard Thompson, gitarr/sång, Dave Pegg, bas/sång, och Dave Mattacks, trummor.


FAIRPORT CONVENTION 1971
Från vänster: Dave Mattacks, trummor, Dave Swarbrick, fiol/sång, Roger Hill, gitarr/sång, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1972
Från vänster: Roger Hill, gitarr/sång, , Dave Swarbrick, fiol/sång, Tom Farnell, trummor, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1972
Från vänster: David Rea, gitarr, Dave Pegg, bas/sång, Tom Farnell, trummor, och Dave Swarbrick, fiol/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1973
Från vänster: Jerry Donahue, gitarr, Dave Pegg, bas/sång, Dave Swarbrick, fiol/sång, Trevor Lucas, bas/sång, och Dave Mattacks, trummor.


FAIRPORT CONVENTION 1974
Från vänster: Jerry Donahue, gitarr, Trevor Lucas, bas/sång, Sandy Denny, sång, Dave Mattacks, trummor, Dave Swarbrick, fiol/sång, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1975
Från vänster: Dave Pegg, bas/sång, Sandy Denny, sång, Dave Swarbrick, fiol/sång, Trevor Lucas, bas/sång, Paul Warren, trummor, och Jerry Donahue, gitarr.


FAIRPORT CONVENTION 1975
Stående från vänster: Sandy Denny, sång, Trevor Lucas, bas/sång, Bruce Rowland, trummor, och Jerry Donahue, gitarr. Sittande från vänster: Dave Swarbrick, fiol/sång, och Dave Pegg, bas/sång..


FAIRPORT CONVENTION 1976
Från vänster: Dan Ar Bras, gitarr, Dave Pegg, bas/sång, Dave Swarbrick, fiol/sång, Roger Burridge, mandolin/fiol, Bruce Rowland, trummor, och Bob Brady, piano.


FAIRPORT CONVENTION 1976
Från vänster: Bruce Rowland, trummor, Simon Nicol, gitarr, Dave Swarbrick, fiol/sång, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1994
Från vänster: Ric Sanders, fiol/keyboards, Dave Mattacks, trummor, Simon Nicol, gitarr/sång, Martin Allcock, gitarr/mandolin/keyboards/sång, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRPORT CONVENTION 1998
Övre raden från vänster: Simon Nicol, gitarr/sång, Gerry Conway, trummor, och Ric Sanders, fiol/keyboards. Nedre raden från vänster: Chris Leslie, fiol/mandolin/bouzouki/sång, och Dave Pegg, bas/sång.


FAIRWEATHER 1970
Från vänster: Dennis Bryon, trummor, Andy Fairweather Low, sång, Neil Jones, gitarr, Blue Weaver, keyboards, och Clive Taylor, bas.


FAITH BAND 1977
Från vänster: Dave Barnes, trummor, John Cascella, sång/keyboards/saxofon, Mark Cawley, bas, Carl Storie, sång/munspel, och David Bennett, gitarr.


THE FALL 1977
Från vänster: Una Baines, keyboards, Martin Bramah, gitarr, Karl Burns, trummor, Mark E Smith, sång, och Tony Friel, bas.


THE FALL 1979
Från vänster: Martin Bramah, gitarr, Yvonne Pawlett, keyboards, Marc Riley, bas, Mike Leigh, trummor, och Mark E Smith, sång.


THE FALL 1988
Från vänster: Steve Hanley, bas, Brix Smith, gitarr, Simon Wolstencroft, trummor, Mark E Smith, sång, Marcia Schofield, keyboards, och Craig Scanlon, gitarr.


THE FALL 1990
Från vänster: Mark E Smith, sång, Martin Bramah, gitarr, Craig Scanlon, gitarr, Simon Wolstencroft, trummor, Marcia Schofield, keyboards, och Steve Hanley, bas.


THE FALL 1996
Från vänster: Steve Hanley, bas, Julia Nagle, keyboards, Karl Burns, trummor, Simon Wolstencroft, trummor, Brix Smith, gitarr, och Mark E Smith, sång.


FAMILY 1967
Från vänster: Charlie Whitney, gitarr, Roger Chapman, sång, och Jim King, saxofon/flöjt, Ric Grech, bas/fiol/sång, och Harry Overnall, trummor.


FAMILY 1968
Stående från vänster: Ric Grech, bas/fiol/sång, Rob Townsend, trummor Charlie Whitney, gitarr, och Roger Chapman, sång. Sittande: Jim King, saxofon/flöjt.


FAMILY 1969
Från vänster: Jim King, saxofon/flöjt, Rob Townsend, trummor, Charlie Whitney, gitarr, John Weider, bas/fiol, och Roger Chapman, sång.


FAMILY 1970
Från vänster: Charlie Whitney, gitarr, Roger Chapman, sång, Rob Townsend, trummor, John "Poli" Palmer, keyboards/vibrafon, och John Weider, bas/fiol.


FAMILY 1971
Från vänster: Roger Chapman, sång, John Wetton, bas, Charlie Whitney, gitarr, John "Poli" Palmer, keyboards/vibrafon, och Rob Townsend, trummor.


FAMILY 1972
Från vänster: Roger Chapman, sång, Charlie Whitney, gitarr, Jim Cregan, bas, Rob Townsend, trummor, och John "Poli" Palmer, keyboards/vibrafon.


FAMILY 1973
Från vänster: Rob Townsend, trummor, Tony Ashton, keyboards/sång, Jim Cregan, bas, Charlie Whitney, gitarr, och Roger Chapman, sång.


THE FAMILY DOGG 1968
Från vänster: Mike Hazlewood, sång/gitarr, Sue Avery, sång, Pam "Zooey" Quinn, sång, Albert Hammond, sång/gitarr, och Steve Rowland, sång/gitarr/trummor.


THE FAMILY DOGG 1969
Från vänster: Steve Rowland, sång/gitarr/trummor, Mike Hazlewood, sång/gitarr, Albert Hammond, sång/gitarr, Ireen Sheer, sång, och Christine Holmes, sång.


FANCY 1975
Från vänster: Les Binks, trummor, Annie Kavanagh, sång, Ray Fenwick, gitarr, och Mo Foster, bas.


FANNY 1971
Från vänster: June Millington, gitarr/sång, Alice de Buhr, trummor/sång, Nickey Barclay, keyboards/sång, och Jean Millington, bas/sång.


THE FANS 1979
Från vänster: Debbie Peterson, trummor/sång, Lynn Elkind, sologitarr, Amanda Hills, bas, och Vicki Peterson, gitarr/sång.


FAR CORPORATOON 1994
Från vänster: Robin McAuley, sång, Leif Johansen, bas/sång, Scott Gorham, gitarr, Bobby Kimball, sång, och Stephen Cassini, sång.


FARINAS 1966
Stående från vänster: Charlie Whitney, gitarr/sång, Roger Chapman, sång, Harry Overnall, trummor, och Jim King, saxofon. Sittande: Ric Grech, bas.


FARM DOGS 1996
Från vänster: Jim Cregan, gitarr/sång, Denis Tufano, sång/munspel, Tony Brock, trummor, Robin LeMesurier, gitarr, och Bernie Taupin, sång.


FASTWAY 1983
Från vänster: Jerry Shirley, trummor, Dave King, sång/munspel, Charlie McCracken, bas, och Fast Eddie Clarke, gitarr.


FASTWAY 1988
Från vänster: Steve Clarke, trummor, Eddie Clarke, gitarr, Lea Hart, sång/gitarr, och Paul Gray, bas.


FATBOY 2016
Från vänster: Thomas Schuldt bas, Thomas Pareigis sång, Marcus Källströmtrummis, Hannu Kiviaho, gitarr, Jan Lissnils steelguitar, och Joakim Lindahl gitarr/sång.


FAT MATTRESS 1969
Från vänster: Neil Landon, sång, Noel Redding, gitarr/sång, Eric Dillon, trummor, och Jimmy Leverton, bas.


FAT MATTRESS 1970
Från vänster: Mick Weaver, keyboards, Jimmy Leverton, bas/sång, Neil Landon, sång (sittande), Eric Dillon, trummor, och Steve Hammond, gitarr.


THE FAUNTLEROYS 2015
Från vänster: Nick Tremulis, gitarr/keyboards/sång, Alejandro Escovedo, sång/bas, Ivan Julian, gitarr/keyboards/sång, och Linda Pitmon, trummor/sång.


FEATHERS 1968
Från vänster: David Bowie, sång, Hermione Farthingale, sång, och John "Hutch" Hutchinson, gitarr.


THE FEELIES 1979
Från vänster: Bill Million, gitarr/sång, Vinny DeNunzio, trummor, Keith Clayton (Keith DeNunzio), bas/sång, och Glenn Mercer, gitarr/sång.


THE FEELIES 1988
Från vänster: Dave Weckerman, percussion, Stanley Demeski, trummor, Bill Million, gitarr/sång, Brenda Sauter, bas/fiol/sång, och Glenn Mercer, gitarr/sång.


FELT 1983
Från vänster: Mick Lloyd, bas, Lawrence (Haywood), sång/gitarr, Maurice Deebank, gitarr, och Gary Ainge, trummor.


MIKE FENNELLY 1973
Från vänster: Jim, bas, John, Bredau, trummor, Michael Fennelly, sång/gitarr, Clark Garman, gitarr, och Andy Cahan, keyboards.


FESTFOLKET 1971
Från vänster: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus.


FETCHIN BONES 1987
Från vänster: Clay Richardson, trummor, Errol Stewart, gitarr, Aaron Pitkin, gitarr/sång, Danna Pentes, trummor, och Hope Nicholls, sång/percussion.


THE FIFTH AVENUE BAND 1969
Från vänster: Peter Heywood, trummor, Jon Lind, sång, Kenny Altman, sologitarr/bas, Peter Gallway, sång/kompgitarr, Jerry Burnham, bas/flöjt, och Murray Weinstock, keyboards.


FINGERPRINTS 1989
Från vänster: Jörgen Ingeström. keyboards, Björn Ström, sång, och Thomas Axelsson, bas.


FINGERPRINTZ 1979
Från vänster: Kenny Alton, bas/sång, Bob Schilling, trummor, Jimme O'Neill, gitarr/sång, och Cha Burns, gitarr/sång.


THE FINGERS 1967
Från vänster: Brian Gill, bas, Rick Mills, sång/gitarr, Mo Witham, gitarr, Dave Grout, kompgitarr/sång, och Lloyd Courtenay, trummor.


MICKEY FINN and the BLUE MEN with JIMMY PAGE 1964
Från vänster: John Burkett, bas, Mickey Finn (Mickey Waller), gitarr, Alan Marks, sång, Richard Brand, trummor, John "Fluff" Cooke, keyboards, och Jimmy Page, gitarr.


THE MICKEY FINN 1966
Från vänster: John "Fluff" Cooke, keyboards, Richard Brand, trummor, Mickey Finn, gitarr, Alan Marks, sång, och Rod Clark, bas.


THE MICKEY FINN 1968
Från vänster: Mickey Waller (Mickey Finn), gitarr, John "Fluff" Cooke, keyboards, Bernard Jory, bas, Richard Brand, trummor, och Alan Marks, sång.


FIRE 1970
Från vänster: Dick Dufall, bas/sång, Dave Lambert, gitarr/keyboards/sång, och Bob Voice, trummor/sång.


FIREBYRDS 1983
Från vänster: Michael Clarke, , trummor, Matt Andes, sologitarr/sång, Gene Clark, sång/gitarr, Peter Oliva, bas/sång, och Mike Hardwick, gitarr/steel guitar.


FIREBYRDS 1984
Från vänster: Matt Andes, sologitarr/sång, Peter Oliva, bas/sång, Gene Clark, sång/gitarr, Michael Clarke, trummor, och Trace Harrill, bas.


FIREFALL 1976
Från vänster: Mark Andes, bas/sång, Larry Burnett, gitarr/sång, Jock Bartley, sologitarr/sång, Rick Roberts, gitarr/sång, och Michael Clarke, trummor.


FIREFALL 1977
Från vänster: Larry Burnett, gitarr/sång, Jock Bartley, sologitarr/sång, Mark Andes, bas/sång, Rick Roberts, gitarr/sång, Michael Clarke, trummor, och David Muse, keybpoards/tenorsax/flöjt.FIREFALL 1979
Övre raden från vänster: Mark Andes, bas, Jock Bartley, gitarr/sång, och Larry Burnett, sång/gitarr. Nedre raden från vänster: Michael Clarke, trummor, David Muse, keyboards/flöjt/saxofon, och Rick Roberts, sång/gitarr.


FIREFALL 1980
Övre raden från vänster: David Muse, saxofon/flöjt/keyboards, Jock Bartley, sång/akustisk gitarr, och Rick Roberts, sologitarr/sång. Nedre raden från vänster: Larry Burnett, sång/gitarr, George Hawkins, bas/sång, och Tris Imboden, trummor.


FIREFALL 1984
Övre raden från vänster: Scott Kirkpatrick, trummor, Jock Bartley, gitarr/sång, Chuck Kirkpatrick, gitarr/keyboards/sång, och Steve Hadjoupolos, blås/keyboards. Nedre raden från vänster: Bob Gaffney, bas/sång, och John Sambataro, gitarr/keyboards/sång.


FIREFALL 2004
Från vänster: Chris Ball, keyboards/flöjt/saxofon, Sandy Ficca, trummor, Jock Bartley, sologitarr/sång, Steve Weinmeister, gitarr/keyboards/sång, och Bill Hopkins, bas/sång.


FIREFALL 2014
Från vänster: Sandy Ficca, trummor, Steven Weinmeister, gitarr/keyboards/sång, Mark Andes, bas/sång, David Muse, keyboards/flöjt/saxofon, och och Jock Bartley, gitarr/sång.


FIREFALL 2016
Från vänster: Mark Andes, bas/sång, Jock Bartley, gitarr/sång, Gary Jones, gitarr/keyboards/sång, David Muse, keyboards/flöjt/saxofon, och Sandy Ficca, trummor.


FIREFALL 2019
Från vänster: Jock Bartley, gitarr/sång, David Muse, keyboards/flöjt/saxofon, Mark Andes, bas/sång, Gary Jones, gitarr/keyboards/sång, och Sandy Ficca, trummor.


THE FIRM 1985
Från vänster: Jimmy Page, gitarr, Chris Slade, trummor, Paul Rodgers, sång, och Tony Franklin, bas.


FIRST AID KIT 2014
Från vänster: Johanna Söderberg, sång/bas/keyboards/autoharp, och Klara Söderberg, sång/gitarr.


FIVE DAY RAIN 1970
Från vänster: Graham Maitland, keyboareds/munspel/sång, Dick Hawkes, trummor, Rick Sharpe, gitarr/munspel/sång, och Clive Shepherd, bas/gitarr/sång.


THE FIXX 1991
Från vänster: Adam Woods, trummor, Dan K Brown, bas, Cy Curnin, sång, Jamie West-Oram, gitarr, och Rupert Greenall, synthesizer.


THE FLAMES 1965
Från vänster: Ricky Fataar, trummor, Steven Fataar, gitarr, Edries Fredricks, gitarr, och Edries "Brother" Fataar, bas.


THE FLAMING LIPS 1984
Från vänster: Wayne Coyne, gitarr, Richard English, trummor, och Michael Ivins,bas.


THE FLAMIN' GROOVIES 1968
Från vänster: Roy Loney, gitarr/sång, Cyril Jordan, gitarr/sång, George Alexander, bas/munspel/sång, Danny Mihm, trummor, och Tim Lynch, gitarr/munspel/sång.


THE FLAMIN' GROOVIES 1976
Från vänster: Chris Wilson, sång/kompgitarr, Mike Wilhelm, gitarr, Cyril Jordan, sång/gitarr/mellotron, (Dave Edmunds, producent), David Wright, trummor, och George Alexander, bas/sång.


FLAMING YOUTH 1969
Från vänster: Brian Chatton, keyboards, Phil Collins, trummor/sång, (Flash) Gordon Smith, gitarr/bas/sång, och Ronnie Caryl, bas/gitarr/sång.


FLASH 1972
Från vänster: Peter Banks, gitarr, Colin Carter, sång, Ray Bennett, bas, och Mike Hough, trummor.


BELA FLECK & THE FLECKTONES 1992
Från vänster: Future Man (Roy Wooten), trummor, Béla Fleck, banjo/synthesizers, Howard Levy, munspel/keyboards, och Victor Wooten, bas.


FLEET FOXES 2010
Från vänster: Casey Wescott, keyboards/mandolin/sång, Josh Tillman, trummor/sång, Christian Wargo, bas/gitarr/sång, Robin Pecknold, sång/gitarr, och Skye Skjelset, gitarr/mandolin/sång.


FLEETWOOD MAC 1967
Från vänster: Peter Green, gitarr/munspel/sång, Jeremy Spencer, gitarr/piano/sång, Mick Fleetwood, trummor, och Bob Brunning, bas.


FLEETWOOD MAC 1968
Från vänster: Mick Fleetwood, trummor, Peter Green, gitarr/munspel/sång, Jeremy Spencer, gitarr/piano/sång, och John McVie, bas.


FLEETWOOD MAC 1969
Från vänster: Mick Fleetwood, trummor, John McVie, bas, Jeremy Spencer, gitarr/piano/sång, Danny Kirwan, gitarr/sång, och Peter Green, gitarr/munspel/sång.


FLEETWOOD MAC 1973
Från vänster: Christine McVie, keyboards/sång, Dave Walker, sång/munspel, Bob Welch, gitarr/sång, Mick Fleetwood, trummor, Bob Weston, sång/gitarr, och John McVie, bas.


FLEETWOOD MAC 1973
Från vänster: Bob Weston, sång/gitarr, Christine McVie, keyboards/sång, Bob Welch, gitarr/sång John McVie, bas, och Mick Fleetwood, trummor.


FLEETWOOD MAC 1974
Från vänster: John McVie, bas, Mick Fleetwood, trummor, Bob Welch, gitarr/sång, och Christine McVie, keyboards/sång.


FLEETWOOD MAC 1975
Från vänster: Mick Fleetwood, trummor, Stevie Nicks, sång, Lindsay Buckingham, gitarr/sång, Christine McVie, keyboards/sång, och John McVie, bas.


FLEETWOOD MAC 1987
Från vänster: John McVie, bas, Stevie Nicks, sång, Mick Fleetwood, trummor, Christine McVie, keyboards/sång, och Lindsay Buckingham, gitarr/sång.


FLEETWOOD MAC 1988
Från vänster: Stevie Nicks, sång, Mick Fleetwood, trummor, Rick Vito, gitarr/sång, Christine McVie, keyboards/sång, John McVie, bas, och Billy Burnette, gitarr/sång.


FLEETWOOD MAC 1994
Från vänster: Mick Fleetwood, trummor, Dave Mason, gitarr/sång, Billy Burnette, gitarr/sång, Bekka Bramlett, sång, och John McVie, bas.


FLEETWOOD MAC 1995
Från vänster: John McVie, bas, Bekka Bramlett, sång, Mick Fleetwood, trummor, Dave Mason, gitarr/sång, Christine McVie, keyboards/sång, och Billy Burnette, gitarr/sång.


FLEETWOOD MAC 2015
Från vänster: Mick Fleetwood, trummor, Christine McVie, keyboards/sång, John McVie, bas, och Lindsey Buckingham, gitarr/sång, och Stevie Nicks, sång.


FLEETWOOD MAC 2018
Från vänster: Christine McVie, sång/keyboards, Neil Finn, sång/kompgitarr, Mick Fleetwood, trummor, Stevie Nicks, sång/percussion/piano, Mike Campbell, sologitarr, och John McVie, bas.


FLESH FOR LULU 1987
Från vänster: Kevin Mills, bas/sång/gitarr/keyboards, Rocco (Barker), gitarr/sång, Nick Marsh, sång/gitarr/munspel/tamburin, och James Mitchell, trummor/sång/keyboards.


FLESH FOR LULU 1989
Från vänster: Hans Persson, trummor, Derek Greening, gitarr, Nick Marsh, sång/gitarr/munspel/tamburin, Rocco (Barker), gitarr/sång, och Mike Steed, bas.


FLEUR DE LYS 1964
Från vänster: Danny Churchill, bas/sång, Alex Chamberlain, orgel, Frank Smith, sång/gitarr, och Keith Guster, trummor.


FLEUR DE LYS 1965
Från vänster: Keith Guster, trummor, Phil Sawyer, gitarr, Chris Andrews, sång, och Gordon Haskell, bas/sång.


FLEUR DE LYS 1966
Från vänster: Gordon Haskell, bas/sång, Pete Sears, keyboards, Chris Andrews, sång, Phil Sawyer, gitarr, och Keith Guster, trummor.


FLEUR DE LYS 1968
Från vänster: Bryn Haworth, gitarr/sång, Tago Byers, bas, Tony Head, sång, och Keith Guster, trummor.


FLINT 1978
Från vänster: Ron Trombly, trummor/sång, Craig Frost, keyboards/sång, Mel Schacher, bas, Don Brewer, trummor/sång, och Chuck Rowe, keyboards.


THE FLINTLOCKS 1966
Från vänster: Mike Ferrarie, bas, Jon Derek, gitarr/sång, Jackie Collins, sång, Jamie Gunn, gitarr, och Gerry Hogan, steelgitarr.


FLIP CITY 1974
Från vänster: Declan P. MacManus, sång/gitarr, Steve Hazlehurst, gitarr/sång/keyboards/tenorsax/trummor, Malcolm Dennis, trummor, Richard (Dickie) Faulkner, congas/sång, och Michael J. (Mich) Kent, bas/sång.


FLO & EDDIE 1974
Övre raden från vänster: Jim Pons, bas, Gary Rowles, sologitarr, och John Herron, keyboards. Nedre raden från vänster: Aynsley Dunbar, trummor, Mark Volman, sång/gitarr, och Howard Kaylan, sång.


FLORIBUNDA ROSE 1967
Från vänster: Pete Clifford, sologitarr, Jack Russell, bas/sång, John Kongos, sång/gitarr, Chris Demetriou, keyboards, och Nick Dokter, trummor.


FLORIDA FUN 1978
Från vänster: Per-Olof Fridén, bas, Christer Follin, sång, Jan Olsson, gitarr, Martin Hennel, gitarr/sång, Joakim Rooke, trummor, och Hans Nordin, pedal steel/lap steel/tenorsax.


THE FLOWER POT MEN 1967
Från vänster: Tony Burrows, Neil Landon, Robin Shaw och Pete Nelson.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1968
Från vänster: "Sneaky Pete" Kleinow, steelguitar, Gram Parsons, gitarr/sång, Chris Hillman, gitarr/sång, och Chris Ethridge, bas.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1969
Från vänster: Chris Ethridge, bas, Chris Hillman, gitarr/sång, Gram Parsons, gitarr/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, steelguitar, och Michael Clarke, trummor.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1970
Från vänster: "Sneaky Pete" Kleinow, steelguitar, Michael Clarke, trummor, Gram Parsons, gitarr/sång, Bernie Leradon, gitarr/sång, Chris Hillman, bas/sång.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1971
Från vänster: Bernie Leadon, gitarr/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, steelguitar, Rick Roberts, gitarr/sång, Chris Hillman, bas/sång, och Michael Clarke, trummor.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1971
Från vänster: Al Perkins, pedal steel, Rick Roberts, gitarr/sång, Chris Hillman, bas/mandolin/sång, Byron Berline, fiol, Kenny Wertz, akustisk gitarr/banjo, Michael Clarke, trummor, och Roger Bush, akustisk bas.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1972
Från vänster: Rick Roberts, gitarr/sång, Eric Dalton, trummor, Alan Munde, banjo, Don Beck, pedal steel, Byron Berline, fiol, Roger Bush, akustisk bas och Kenny Wertz, akustisk gitarr/banjo.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1973
Övre raden från vänster: Kenny Wertz, akustiskgitarr/banjo, Byron Berline, fiol, Rick Roberts, gitarr/sång, Alan Munde, banjo, och Eric Dalton, trummor. Längst ned från vänster: "Sneaky Pete" Kleinow, pedal steel, och Roger Bush, akustisk bas.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1975
Från vänster: Gib Guilbeau, fiol/sång, Chris Ethridge, bas, Joel Scott-Hill, gitarr/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, steelguitar, och Gene Parsons, trummor/gitarr/munspel/sång.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1976
Från vänster: Joel Scott-Hill, gitarr/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, pedal steel, Skip Battin, bas/sång, Gene Parsons, trummor, och Gib Guilbeau, fiol/gitarr/mandolin/sång.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1978
Från vänster: Greg Harris, gitarr/sång, Skip Battin, bas/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, pedal steel, Gib Guilbeau, fiol/gitarr/mandolin/sång, och Ed Ponder, trummor.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1985
Från vänster: Skip Battin, bas/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, pedal steel, Greg Harris, gitarr/sång, och Jim Goodall, trummor.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1992
Från vänster: Gib Guilbeau, fiol/gitarr/mandolin/sång, John Beland, gitarr/sång, "Sneaky Pete" Kleinow, pedal steel, Larry Gadler, bas, Gary Kubal, trummor, och Brian Cadd, sång/keyboards.


THE FLYING BURRITO BROTHERS 1998
Från vänster: Larry Patton, bas, John Beland, gitarr/sång, Gary Kubal, trummor, och Wayne Bridges, pedal steel.


FLYING MACHINE 1969
Från vänster: Stuart Colman, bas, Tony Newman, sång/gitarr, Steve Jones, sologitarr, Paul Wilkinson, trummor, och Sam Kempe, sång/munspel.


FLYING PADOVANIS 1980
Från vänster: Chris Musto, trummor, Henri Padovani,gitarr/sång, och Paul Slack, bas.


THE FLYING PIGS 1979
Från vänster: Mick Hawksworth, bas, Mickey Jones, gitarr/sång, och Phil Little, trummor.


FLÄSKET BRINNER 1971
Från vänster: Erik Dahlbäck, trummor, Per Bruun, bas/sång, Sten Bergman, orgel/flöjt, Bengt Dahlén, gitarr/fiol/sång, och Bo Hansson, gitarr.


FLÄSKET BRINNER 1972
Från vänster: Erik Dahlbäck, trummor, Mikael Ramel, gitarr/sång, Per Bruun, bas, och Bengt Bengan Dahlén, gitarr.


FOALS 2008
Från vänster: Walter Gervers, bas/percussion/sång, Yannis Philippakis, sång/sologitarr, Jimmy Smith, kompgitarr, keyboards/sång, Jack Bevan, trummor, och Edwin Congreave, keyboards/sång.


FOCAL POINT 1968
Från vänster: Tim Wells, keyboards, Ted Hesketh, trummor, Dave Slater, bas, Paul Tennant, gitarr/sång, och Dave Rhodes, gitarr/sång.


FOCUS 1974
Från vänster: Colin Allen, trummor, Thijs van Leer, keyboards/flöjt/sång, Jan Akkerman, gitarr, och Bert Ruiter, bas.


FOGHAT 1983
Från vänster: Roger Earl, trummor, Kenny Aaronson, bas, Erik Cartwright, sologitarr, och Dave Peverett, kompgitarr/sång.


BEN FOLDS FIVE 1997
Från vänster: Darren Jessee, trummor, Ben Folds, piano, och Robert Sledge, bas.


WAYNE FONTANA & THE MINDBENDERS 1964
Från vänster: Eric Stewart, gitarr, Wayne Fontana (Glyn Ellis), sång, Bob Land, bas, och Rick Rothwell, trummor.


FOO FIGHTERS 2001
Från vänster: Chris Shiflett, sologitarr/sång, Dave Grohl, sång/kompgitarr, Taylor Hawkins, trummor/sång, och Nate Mendel, bas.


FOOL + FRIENDS 1989
Från vänster: Robert Hall, trummor, Mats Brandmark, sång/gitarr/piano, Gunnart Hovferberg, sång/akustisk gitarr, Marc Gransten, sång/bas, och Pix Sjöholm, sologitarr/sång.


FORBES 1978
Från vänster: Stefan ”Chino” Mariano, gitarr/sång, Claes Bure, keyboards, Roger Capello, trummor, Peter Björk, trumpet/sång, Peter Forbes, sång/bas, och Anders Hector, trombon.


THE FORCE 1982
Från vänster: Paul Simmons, trummor, Deke Leonard, gitarr/piano/sång, Micky Groome, bas/sång, och Sean Tyla, gitarr/orgel/sång.


FORCEFIELD 1987
Från vänster: Ray Fenwick, gitarr, Chris Cozens, keyboards, Cozy Powell, trummor, Pete Prescott, sång, och Neil Murray, bas.


FORCEFIELD II 1988
Från vänster: Jan Akkerman, gitarr, Ray Fenwick, gitarr, Cozy Powell, trummor, och Tony Martin, sång.


FORCEFIELD IV 1990
Från vänster: Cozy Powell, trummor, Graham Bonnet, sång, och Ray Fenwick, gitarr.


FOREIGNER 1976
Från vänster: Ed Gagliardi, bas/sång, Mick Jones, gitarr/keyboards/bas/sång, Dennis Elliott, trummor/sång, Lou Gramm, sång, Ian McDonald, kompgitarr/keyboards/saxofon/sång, och Al Greenwood, keyboards.


FOREIGNER 1979
Från vänster: Ian McDonald, kompgitarr/keyboards/saxofon/sång, Rick Wills, bas/sång, Dennis Elliott, trummor/sång, Mick Jones, gitarr/keyboards/bas/sång, Al Greenwood, keyboards, och Lou Gramm, sång.


FOREIGNER 1989
Från vänster: Lou Gramm, sång, Mick Jones, gitarr/keyboards/bas/sång, Rick Wills, bas, och Dennis Elliott, trummor/sång.


FOREIGNER 1991
Från vänster: Mick Jones, sologitarr/keyboards/sång, Rick Wills, bas, Johnny Edwards, sång, och Dennis Elliott, trummor.


FOREIGNER 2006
Från vänster: Jeff Jacobs, keyboards, Jason Bonham, trummor, Jeff Pilson, bas, Kelly Hansen, sång, Mick Jones, sologitarr/keyboards/sång, och Thom Gimbel, gitarr/saxofon/flöjt/keyboards.


FOREIGNER 2014
Från vänster: Chris Frazier, trummor, Thom Gimbel, gitarr/saxofon/flöjt/keyboards, Kelly Hansen, sång, Mick Jones, sologitarr/keyboards/sång, Jeff Pilson, bas, Michael Bluestein, keyboards, och Bruce Watson sologitarr.


FOREIGNER 2014
Från vänster: Mick Jones, gitarr/keyboards/sång, Jeff Pilson, bas/sång, Al Greenwood, keyboards, Michael Bluestein, keyboards/sång, Rick Wills, bas/sång, Ian McDonald, kompgitarr/keyboards/saxofon/sång, Chris Frazier, trummor, och Thom Gimbel, gitarr/saxofon/flöjt/keyboards.


FOREIGNER 2016
Från vänster: Thom Gimbel, gitarr/saxofon/flöjt/keyboards, Bruce Watson sologitarr, Kelly Hansen, sång, Mick Jones, sologitarr/keyboards/sång, Jeff Pilson, bas, Michael Bluestein, keyboards, och Chris Frazier, trummor.


EBBA FORSBERG 1999
Från vänster: Norpan Eriksson, trummor, Jerker Odelholm, bas, (Allen Toussaint), Ebba Forsberg, sång/gitarr/keyboards, Mats Schubert, keyboards/gitarr, Ola Gustafsson, gitarr.


TOMAS FORSSELL 1980
Från vänster: Tomas Forssell, sång/gitarr, Bert Lloyd, saxofon, Bernt Andersson, keyboards/kör/saxofon, Totta Näslund, sång, Nikke Ström, bas/saxofon, och Niels Nordin, trummor/xylofon.


THE FORTUNATE SONS 1986
Från vänster: Lee Robinson, trummor/sång, Chris Wilson, sång/gitarr, Steve Robinson, bas/sång, och Robin Wills, gitarr/sång.


THE FORTUNES 1964
Från vänster: Dave Carr, keyboards, Glen Dale, kompgitarr, Rod Allen, sång/bas, Andy Brown, trummor, och Barry Pritchard, sologitarr/sång.


FOTHERINGAY 1970
Från vänster: Pat Donaldson, bas/sång, Gerry Conway, trummor/sång, Trevor Lucas, gitarr/sång, Sandy Denny, sång/gitarr/sång, och Jerry Donahue, gitarr/sång.


FOTOMAKER 1978
Från vänster: Lex Marchesi, gitarr/sång, Wally Bryson, gitarr/sång, Dino Danelli, trummor, Frankie Vinci, keyboards/sång, och Gene Cornish, bas.


FOUNTAINS OF WAYNE 2005
Från vänster: Chris Collingwood, sång/kompgitarr/keyboards, Adam Schlesinger, bas/gitarr/keyboards/trummor/sång, Brian Young, trummor, och Jody Porter, sologitarr/sång.


THE FOUR HORSEMEN 1991
Från vänster: Haggis, kompgitarr/slide/sång, Ken "Dimwit" Montgomery, trummor/sång, Frank C Starr, sång, Ben Pape, bas/sång, och Dave Lizmi, sologitarr/kompgitarr/sång.


THE FOUR SEASONS 1962
Från vänster: Tommy DeVito, gitarr/sång, Frankie Valli, sång, Bob Gaudio, keyboards/sång, och Nick Massi, bassång.


FOUR TOPS 1967
Från vänster: Renaldo 'Obie' Benson, Levi Stubbs, Abdul 'Duke' Fakir och Lawrence Payton.


THE FOX 1969
Från vänster: Dave Windross, bas/piano, Alex Lane, sång/keyboards, Nick Apostiledes, percussion, Tim Reeves, trummor, och Steve Brayne, sång/sologitarr.


THE FOX 1970
Från vänster: Steve Brayne, sång/sologitarr, Tim Reeves, trummor, Alex Lane, sång/keyboards, Winston Weatherill, sologitarr/sitar, och Dave Windross, bas/piano.


PETER FRAMPTON 1975
Från vänster: Bob Mayo, keyboards/kompgitarr/sång, Peter Frampton, sång/gitarr, John Siomos, trummor, och Stanley Sheldon, bas/sång.


FRAMPTON'S CAMEL 1972
Från vänster: Mick Gallagher, keyboards, Peter Frampton, sång/gitarr, Mike Kellie, trummor, och Rick Wills, bas.


FRAMPTON'S CAMEL 1974
Från vänster: John Headley-Down (Siomos), trummor, Mick Gallagher, keyboards, Rick Wills, bas, och Peter Frampton, sång/gitarr.


FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD 1983
Från vänster: Mark O'Toole, bas, Brian Nash, gitarr, Peter Gill, trummor, Holly Johnson, sång, och Paul Rutherford, keyboards/sång/dans.


FRANZ FERDINAND 2005
Från vänster: Paul Thomson, trummor/sång, Bob Hardy, bas, Nick McCarthy, kompgitarr/keyboards/sång, och Alex Kapranos, sång/sologitarr.


ANDY FRASER BAND 1975
Från vänster: Kim Turner, trummor, Nick Judd, keyboards, och Andy Fraser, bas/sång.


THE FRATERNITY 1972
Från vänster: Mick Jurd, gitarr, John Freeman, trummor, 'Uncle' John Eyers, munspel/sång, Bruce Howe, bas/sång, Bon Scott, sång, Sam See, slide/piano, och John Bisset, sång/keyboards.


MARIE FREDRIKSSON 2000
Från vänster: Ove Andersson, bas, Katarina Milton, sång, Micke Bolyos, keyboards, Christer Jansson, trummor, Marie Fredriksson, sång, Staffan Astner, gitarr, Mats Persson, percussion/sång, och Frank Ådahl, sång.


FREE 1969
Från vänster: Paul Rodgers, sång, Paul Kossoff, gitarr, Simon Kirke, trummor/sång, och Andy Fraser, bas/sång.


FREE 1972
Från vänster: Paul Kossoff, gitarr, Paul Rodgers, sång, Andy Fraser, bas/sång, och Simon Kirke, trummor/sång.


FREE 1972
Från vänster: Simon Kirke, trummor/sång, John "Rabbit" Bundrick, keyboards/sång, Paul Kossoff, gitarr, Paul Rodgers, sång, och Tetsu Yamauchi, bas.


THE FREEDOM 1968
Från vänster: Mike Lease, keyboards, Ray Royer, gitarr, Bobby Harrison, trummor/sång, och Steve Shirley, bas/sång.


FREEDOM 1969
Från vänster: Steve Shirley, bas/sång, Bobby Harrison, trummor/sång, Ray Royer, gitarr, och Mike Lease, keyboards.


FREEDOM 1970
Från vänster: Walt Monaghan, bas/gitarr/piano/mellotron/sång, Roger Saunders, gitarr/keyboards/sång, och Bobby Harrison, trummor/sång.


FREEDOM 1971
Från vänster: Bobby Harrison, trummor/sång, Roger Saunders, gitarr/keyboards/sång, och Peter Dennis, bas/synt/sång.


FREHLEY'S COMET 1986
Från vänster: Anton Fig, trummor, Ace Frehley, gitarr/sång, John Regan, bas/gitarr/sång, och Tod Howarth, gitarr/sång/keyboards.


FREHLEY'S COMET 1988
Från vänster: John Regan, bas/gitarr/sång, Tod Howarth, gitarr/sång/keyboards, Ace Frehley, gitarr/sång, och Jamie Oldaker, trummor/sång.


ACE FREHLEY 1988
Från vänster: John Regan, bas/sång, Richie Scarlet, gitarr/sång, Ace Frehley, gitarr/sång, och Sandy Slavin, trummor.


THE PAUL FRENCH CONNECTION 1977
Från vänster: Paul French, sång/gitarr/keyboards, Humberto "Bertie" Bradley, trummor, och Chris Hook, bas.


FRESH MEAT 1973
Från vänster: Chuck Bedford, sång/munspel, Mike Demain, bas/keyboards, Mick Green, gitarr, och Pete Kircher, trummor/sång.


THE FRINTON BASSETT BAND 1965
Från vänster: Scott Whetton, gitarr, John Wright, keyboards, Dennis Smithers, trummor, och Dave Goodman, bas.


THE FRISCO BAY JUG BAND 1967
Från vänster: Jeff "Jody" Shaw, gitarr/sång, Mick Townshend, percussion, Rico Burt, tvättbräda, Lee Brilleaux, sång/banjo/kazoo, John B "Sparko" Sparks, 12-strängad gitarr, och Chris Fenwick, kruka.


BILL FRISELL 2015
Från vänster: Tony Scherr, bas, Bill Frisell, gitarr, Kenny Wollesen, trummor, och Greg Leisz, gitarr.


FROZEN FIRE 1979
Från vänster: Dan Nordell, sång/gitarr, Bert Bratén, bas, Michael Ross, gitarr, Göran Persson, trummor, och Sten-Olov Björk, gitarr.


FRUMIOUS BANDERSNATCH 1968
Från vänster: David Denny, sologitarr, Jack King, trummor, Bobby Winkelman, sång/kompgitarr, Jack Notestein, bas/sång, och Jimmy Warner, sologitarr.


THE FUGITIVES 1964
Från vänster: Rett Nichols (Clarence Everett Nichols), sologitarr, Glenn Quackenbush, keyboards, Elmer Clawson, trummor, John Boyles, sång/bas, och Gary Quackenbush, kompgitarr.


THE FUGITIVES 1965
Från vänster: Gary Quackenbush, kompgitarr, Butch Hamilton, keyboards, Elmer Clawson, trummor, John Boyles, sång/bas, och Paul Kelcourse, sologitarr.


FUGS 1964
Från vänster: Ed Sanders, sång, Tuli Kupferberg, percussion/sång, och Ken Weaver, trummor/sång.


FUGS 1965
Från vänster: Vinny Leary, bas/gitarr/sång, Tuli Kupferberg, percussion/sång, John Anderson, bas/sång, John Kalb, gitarr, Ken Weaver, trummor/sång, och Ed Sanders, sång.


BOBBY FULLER FOUR 1965
Från vänster: DeWayne Quirico, trummor, Bobby Fuller, sång/gitarr, Randy Fuller, gitarr/sång, och James Reese, gitarr.


FULLER, TEMPCHIN & YOUNG 2016
Från vänster: Craig Fuller, sång/gitarr, Jack Tempchin, sång/gitarr, och Rusty Young, sång/gitarr.


THE FUNK BROTHERS 1965
Från vänster: Robert White, gitarr, Dan Turner, saxofon, Earl Van Dyke, keyboards, Uriel Jones, trummor, och James Jamerson, bas.


FUNKY KINGS 1976
Från vänster: Richard Stekol, sång/gitarr/keyboards, Frank Cotinola, trummor, Bill Bodine, bas, Jules Shear, sång/gitarr, Greg Leisz, pedal steel/lap steel/dobro/gitarr/sång, och Jack Tempchin, sång/gitarr/munspel.


FUNKY TEAM 1980
Från vänster: Bengt Bülow, trumpet, Johan Valentin, bas, Anders Larsson, trombon, Helen Day, sång, John Day, sång, Mats Persson, trummor/sång, Svante Persson, keyboards, och Jörgen Bornemark, keyboards.


RICHIE FURAY BAND 2005
Från vänster: Scott Sellen, banjo/gitarr, Alan Lemke, trummor, Jesse Furay Lynch, sång, Richie Furay, och Aaron Sellen, bas.


FUSION ORCHESTRA 1973
Från vänster: Dave Bell, trummor, Stan Land, gitarr, Dave Cowell, bas, Jill Saward, sång/flöjt/keyboards, och Colin Dawson, sologitarr.

/ Håkan
10 år (90)
Beatles (60)
Blogg (437)
Feber (5)
Filmklipp (129)
Grupper (19)
Jul (70)
Konserter (231)
Krönikor (136)
Larm (20)
Listor (49)
Maxi12" (35)
Minns (130)
Pubrock (13)
Stiff (49)
www (1)

<< Januari 1970 >>
Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Hasse 26/07: Ja, Harvest gick varm på studentrummet i Örebro i början av 70-talet. Kan for...

Peter 17/07: Låter spännande. Ska bli intressant....

Björn Stein 4/07: Även Nisse klädde sig en Stones tisha, Some girls......

Björn Stein 7/06: Ferne är legend från gruppen Risken Finns, då med en annan legend Gunnar Dani...

Silja 7/06: Bilden på Richard och Andi. En meter???...

Björn Stein 6/06: Jag såg Lars Winnerbäck, innan jag läste under bilden......

Tommy Mannfolk 31/05: Har Cantona Albumet, frågan är vilket av alla dessa lag är Ians lag? ...

Jan Arne Martin Lennell 26/05: Alltid lär man sig något nytt! Läser denna artikel och upptäcker till min f...

Kjell J 19/05: Verkligen trist att höra, lärde om Moon Martin via Lennart P, när det begav s...

Lennart Grönfelt 15/05: Fick liveskivan av en kompis 70 som inte tyckte den va något att ha, gick hem o...

Jag är född 1952. Skrev min första recension i januari 1970. Har medverkat regelbundet i Nerikes Allehanda i över 45 år med recensioner, krönikor, artiklar och intervjuer. I nästan samtliga fall har det handlat om musik och ur mitt långa liv som skribent har jag hämtat många anekdoter som kommer förekomma här. Med popmusikens historia som grund berättar jag också om egna erfarenheter under den långa resan. Från 50-talet till idag. Plus utförliga recensioner av både konserter, skivor, dvd och böcker. Vill du/ni få er senaste skiva recenserad? Mejla mig, så får ni adress. Håkans Pop hade premiär 22 augusti 2007 och har sedan fyllts på med både nyskrivna artiklar och arkivmaterial från 1971 och framåt. E-posta mig.